Υπερασβεστιαιμική Κρίση (Βαριά Υπερασβεστιαιμία) στον ασθενή με Υπερπαραθυρεοειδισμό

Η αρχική αντιμετώπιση του ασθενούς με βαριά υπερασβεστιαιμία (υπερασβεστιαιμική κρίση) συνίσταται στην επαρκή ενυδάτωσή του και στην αντιμετώπιση της υποκαλιαιμίας και της υπονατριαιμίας. Η χορήγηση φουροσεμίδης είναι χρήσιμη για την αύξηση της νεφρικής αποβολής ασβεστίου στον ασθενή μετά την ενυδάτωσή του.

Μετά τα παραπάνω μέτρα ακολουθεί η διερεύνηση του ασθενούς για τον εντοπισμό του αδενώματος (συνηθέστερη αιτιολογία) και στη συνέχεια γίνεται η χειρουργική επέμβαση με την οποία επιτυγχάνεται γρήγορη και οριστική αντιμετώπιση του προβλήματος.