Μετεκπαίδευση στο Εξωτερικό

1. Mayo Clinic, Rochester, MN, USA
    Δντής Καθηγητής Michael G. Sarr
    Νοέμβριος 1997 – Οκτώβριος 1999
    Μετεκπαίδευση στη Γενική - Ενδοκρινική - Ογκολογική Χειρουργική.

    Γεώργιος Χαρ. Σακοράφας, Χειρουργός Ενδοκρινών Αδένων, Θυρεοειδούς - Παραθυρεοειδών, Γενικός Χειρουργός, Επίκουρος Καθηγητής Χειρουργικής Πανεπιστημίου Αθηνών | Χειρουργός Θυρεοειδή, Θυροειδή


2. Νοσοκομείο Pitie Salpetriere (Καθηγητής E. Viars), Paris - FRANCE
    2 - 20 Νοεμβρίου 1992 (Γενική Χειρουργική)

    Γεώργιος Χαρ. Σακοράφας, Χειρουργός Ενδοκρινών Αδένων, Θυρεοειδούς - Παραθυρεοειδών, Γενικός Χειρουργός, Επίκουρος Καθηγητής Χειρουργικής Πανεπιστημίου Αθηνών | Χειρουργός Θυρεοειδή, Θυροειδή


3. Νοσοκομείο Saint Antoine (Καθηγητής Rolland Park), Paris - FRANCE
    4 - 22 Νοεμβρίου 1991 (Γενική Χειρουργική)

Γεώργιος Χαρ. Σακοράφας, Χειρουργός Ενδοκρινών Αδένων, Θυρεοειδούς - Παραθυρεοειδών, Γενικός Χειρουργός, Επίκουρος Καθηγητής Χειρουργικής Πανεπιστημίου Αθηνών | Χειρουργός Θυρεοειδή, Θυροειδή


4. Νοσοκομείο Paul Brousse (Καθηγητής Henri Bismuth), Villejuif, Paris - FRANCE
    5 - 23 Noεμβρίου 1990 (Γενική Χειρουργική)

Γεώργιος Χαρ. Σακοράφας, Χειρουργός Ενδοκρινών Αδένων, Θυρεοειδούς - Παραθυρεοειδών, Γενικός Χειρουργός, Επίκουρος Καθηγητής Χειρουργικής Πανεπιστημίου Αθηνών | Χειρουργός Θυρεοειδή, Θυροειδή