Χρήσιμοι Σύνδεσμοι


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΝΔΟΚΡΙΝΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

AMERICAN THYROID ASSOCIATION 

AMERICAN ASSOCIATION OF CLINICAL ENDOCRINOLOGISTS 

THE AMERICAN ASSOCIATION OF ENDOCRINE SURGEONS 

THE AMERICAN HEAD AND NECK SURGERY – HEAD AND NECK CANCER 

ENDOCRINE SOCIETY (USA)

THE AMERICAN COLLEGE OF SURGEONS 

(AMERICAN) ASSOCIATION FOR ACADEMIC SURGERY 

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΒΑΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ (medline) - ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΑ ΔΙΕΘΝΗ ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ

EUROPEAN THYROID ASSOCIATION (ETA) 

EUROPEAN SOCIETY OF ENDOCRINOLOGY 

INTERNATIONAL SOCIETY OF ENDOCRINOLOGY 

THYROID FEDERATION INTERNATIONAL 

INTERNATIONAL THYROID ONCOLOGY GROUP 

THE ENDOCRINE SOCIETY OF AUSTRALIA 

AUSTRALIAN THYROID FOUNDATION 

THE JAPAN ENDOCRINE SOCIETY

JAPAN THYROID ASSOCIATION 

BRITISH THYROID ASSOCIATION 

SOCIETY FOR ENDOCRINOLOGY (UK) 

BRITISH THYROID FOUNDATION
 

BRITISH THYROID ASSOCIATION 

BRITISH ASSOCIATION OF ENDOCRINE AND THYROID SURGEONS (BAETS)


EUROPEAN SOCIETY OF ENDOCRINE SURGEONS 

INTERNATIONAL ASSOCIATION OF ENDOCRINE SURGEONS 

SOCIETE FRANCAISE D’ ENDOCRINOLOGIE 

Γεώργιος Χαρ. Σακοράφας, Χειρουργός Ενδοκρινών Αδένων, Θυρεοειδούς - Παραθυρεοειδών, Γενικός Χειρουργός, Επίκουρος Καθηγητής Χειρουργικής Πανεπιστημίου Αθηνών | Χειρουργός Θυρεοειδούς, Θυρεοειδή, Θυροειδή