Γεώργιος Χαρ. Σακοράφας, Χειρουργός Ενδοκρινών Αδένων, Θυρεοειδούς - Παραθυρεοειδών, Γενικός Χειρουργός, Επίκουρος Καθηγητής Χειρουργικής Πανεπιστημίου Αθηνών | Χειρουργός Θυρεοειδούς, Θυρεοειδή, Θυροειδή
Σκοπός της ιστοσελίδας αυτής είναι η περιήγηση του επισκέπτη της στις συχνότερες παθήσεις των ενδοκρινών αδένων και η παρουσίαση των σύγχρονων απόψεων όσον αφορά την αντιμετώπισή τους.

Η συζήτηση που παρουσιάζεται γίνεται με βάση τα σύγχρονα βιβλιογραφικά δεδομένα και τις κατευθυντήριες οδηγίες διεθνών (Αμερικανικών και Ευρωπαϊκών) εταιρειών που ασχολούνται με τις παθήσεις των ενδοκρινών αδένων, αλλά και με βάση την πολύ μεγάλη εμπειρία που έχει συσσωρευτεί όλα αυτά τα χρόνια (από το 1994) που υπάρχει συστηματική ενασχόληση με την χειρουργική του θυρεοειδούς και των παραθυρεοειδών.

Η ενασχόληση αυτή έχει δύο σκέλη. Το ένα (το πιο βασικό) είναι ο μεγάλος αριθμός επεμβάσεων θυρεοειδούς-παραθυρεοειδών (1300 και 100, αντίστοιχα) που πραγματοποιήσαμε μέχρι τώρα σε μεγάλα νοσοκομεία των Αθηνών (ΑΓΙΟΣ ΣΑΒΒΑΣ, Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο ΑΤΤΙΚΟΝ, 251 Γενικό Νοσοκομείο Αεροπορίας) σε θέσεις ευθύνης (όπως περιγράφεται λεπτομερώς στο βιογραφικό). Από το Σεπτέμβριο του 2017 η άσκηση της χειρουργικής συνεχίζεται στα νοσοκομεία 'ΕΥΓΕΝΙΔΕΙΟ' και 'ΥΓΕΙΑ – ΜΗΤΕΡΑ' (Χειρουργική Ενδοκρινών Αδένων [θυρεοειδούς - παραθυρεοειδών], Γενική Χειρουργική).

Το δεύτερο σκέλος της ενασχόλησης με τη χειρουργική των ενδοκρινών αδένων (θυρεοειδούς - παραθυρεοειδών) είναι το Ακαδημαϊκό. Σε όλη αυτή τη πολυετή διαδρομή υπάρχει σταθερή επιστημονική παρουσία με δημοσίευση αρκετών εργασιών σε διεθνή και ελληνικά ιατρικά περιοδικά κύρους, που αναφέρονται στην ενδοκρινική χειρουργική (παρουσιάζονται σε ξεχωριστό σημείο της ιστοσελίδας, όπως επίσης και στο βιογραφικό). Στο ακαδημαϊκό επίπεδο, είχαμε επίσης την τιμή να συνεργαστούμε με διάφορα διεθνή περιοδικά, είτε σαν μέλος της Συντακτικής Επιτροπής (Editorial Board) (π.χ. International Journal of Endocrine Oncology), είτε σαν Reviewer (κριτής) στα περιοδικά αυτά (όπως αναφέρεται λεπτομερώς στο βιογραφικό)..